Menu

Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Nedenstående Brugs- og Salgsbetingelser beskriver sammen med vores Privatlivspolitik, der kan findes her [link] de vilkår og betingelser, herefter ”Hjemmesidevilkårene”, der gælder for levering af ydelser gennem vores hjemmeside, www.gormscatering.dk, herefter ”Hjemmesiden”.

Du skal godkende vilkårene inden du køber eller bestiller på Hjemmesiden. Ved at bruge Hjemmesiden og købe via denne accepterer du samtidig vilkårene. Hvis du ikke kan acceptere disse, skal du straks forlade Hjemmesiden, og du har da ikke mulighed for at bestille via denne. I det tilfælde er du velkommen til at kontakte os pr. telefon i stedet.

1.          Indledning

1.1.     Hjemmesiden tilhører Gorm´s Food & Catering, cvr. nr. 29 81 62 71 men drives i det hele af Gorm’s Administration ApS, CVR-nr. 33 95 20 15, Marielundvej 34A, 2730 Herlev.

1.2.     Overordnet er formålet med Hjemmesiden, at give dig information om vores varer, herefter ”Produkter”, samt at give dig mulighed for i nogen udstrækning at bestille og købe vores produkter til levering eller afhentning hos følgende selvstændige selskaber eller til , herefter  benævnt som                 ”Restauranter”:

  1. Gorm’s Fields ApS, cvr. nr. 32 15 04 11
  2. Gorm’s Torvehallerne ApS cvr. nr. 33 95 20 23
  3. Gorm’s Nyhavn ApS, cvr. nr. 33 58 80 46
  4. Gorm’s Magstræde ApS cvr. nr. 30 53 69 37
  5. Gorm´s Food & Catering ApS, cvr. nr. 29 81 62 71
  6. Gorm´s Ordrup ApS, cvr. nr. 37 50 89 42
  7. Gorm´s Fisketorvet ApS, cvr. nr. 37 22 26 23

1.3.     Bestilling sker via afgivelse af en ordre, herefter ”Ordre”, på Hjemmesiden. Når der er afgivet en ordre via Hjemmesiden indgås aftalen om levering af Produktet direkte mellem dig og Gorm´s Food & Catering ApS.

2.          Ændring af vilkår

2.1.     Hjemmesidevilkårene kan til enhver tid ændres ensidigt af os. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt læser Hjemmesidevilkårene, hvis du besøger Hjemmesiden løbende, da de til enhver tid værende vilkår, politikker og betingelser er gældende for din brug af Hjemmesiden.

2.2.     Du er ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med disse Hjemmesidevilkår, og at de overholder dem.

3.          Retsevne

3.1.     Hvis du afgiver Ordrer via Hjemmesiden bekræfter du samtidig, at du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler og at du er over 16 år. Hvis du bestiller Produkter, der er omfattet af Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 bekræfter du ved din ordre, at               du er over 18 år.

4.          Afgivelse af en ordre

4.1.     Når du endeligt har bekræftet din Ordre kan denne ikke længere ændres, idet den sædvanlige fortrydelsesret efter Lov om forbrugeraftaler på 14 dage ved fjernsalg ikke gælder for bestilling af fødevarer.

4.2.     Du er dog velkommen til at kontakte Gorm´s Food & Catering ApS telefonisk, hvis du ønsker at annullere eller ændre din Ordre. Hvis det er muligt vil de være behjælpelige med dette, men hvis Gorm´s Food & Catering ApS allerede er begyndt at fremstille maden er dette ikke                     muligt.

4.3.     I tilfælde af at I bliver færre eller flere gæster end først antaget og bestilt, kan dette til enhver tid ændres, så længe ændringen foretages senest 5 hverdage i forvejen. Gorm´s Food & Catering forbeholder sig retten til at fastholde antallet af kuvert, hvis denne frist ikke overholdes. 

4.4.     Du modtager en ordrebekræftelse fra os, når din Ordre er modtaget.

4.5.     Selvom du modtager en bekræftelse fra os tages der forbehold for at afvise denne efterfølgende, såfremt der mod forventning skulle være konkrete årsager til dette. 

5.          Afhentning eller levering af ordrer

5.1.     Har du ikke bestilt levering skal du afhente Ordren ved Gorm´s Food & Catering ApS eller hos en af restauranterne nævnt i punkt 1.2. Levering finder sted på det tidspunkt du har bestilt maden til.

5.2.     Den i Ordrebekræftelsen anslåede afhentningstid er kun et estimat. Vi tilstræber i videst muligt omfang at have Ordren klar til det angivne afhentnings- eller leveringstidspunkt, men kan ikke garantere, at dette er tilfældet. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab som følger af at de                     bestilte Produkter ikke er klar til den angivne afhentningstid, ligesom vi ikke giver afslag, hvis der er forsinkelser.

5.3.     Vælger du at benytte muligheden for at få leveret maden på porcelænsfade tager du selv ansvaret for at levere disse tilbage inden for 3 hverdage efter modtagelse af maden. Ovenstående er ikke gældende i tilfælde af at du har bestilt afhentning af porcelænsfadene fra                               leveringsadressen eller anden adresse efter skriftlig aftale.

5.4.     Afleveres porcelænsfadene ikke i henhold til ovenstående punkt 5.3.  forbeholder Gorm´s Food & Catering ApS sig retten til at fremsende en faktura på kroner 1500. 

5.5.     Ved levering af maden, menes det at maden bliver leveret til hoveddøren. Gorm's Food & Catering ApS ønsker til enhver tid at være behjælpelig med levering til alle etager, men vurderer chaufføren at dette er for krævende, forbeholder Denne sig retten til at levere til hoveddøren.

6.          Priser og Betaling

6.1.     Priserne fremgår af Hjemmesiden. Disse priser er inklusive moms, men kan være eksklusive betalingsadministrationsgebyrer, kortgebyrer og lignende, der dog vil fremgå ved selve betalingen.

6.2.     I tilfælde af at Hjemmesiden indeholder forkerte priser på Produkter, kan disse ikke gøres gældende, såfremt de forkerte priser er åbenlyst forkerte, og du burde have indset dette i forbindelse med din bestilling.

6.3.     Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres på Hjemmesiden, eller ved fremsendelse af faktura efter du har modtaget maden.

6.4.     Er det samlede beløb på under 3.000 kroner inklusive moms kræves det at der betales med betalingskort med det samme. Er beløbet over 3000 kroner inklusive moms kan du vælge enten at betale med kort øjeblikkeligt eller at modtage en faktura efter modtagelse af maden.

6.5.     Ved modtagelse af maden kan du blive bedt om at fremvise ordrebekræftelse som bevis på at det er dig der har købt maden.

6.6.     På grund af bankernes procedurer vil din bank, så snart du har afgivet en Ordre, som du betaler med kreditkort, og din betaling er blevet godkendt, reservere det fulde beløb for din Ordre. Hvis Ordren efterfølgende afvises eller annulleres, vil banken ikke overføre beløbet til os og               vil i stedet frigive beløbet på din konto. Dette tager normalt mellem 3 og 5 arbejdsdage, men kan i nogle tilfælde tage endnu længere grundet bankens forhold. Du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlig overfor dig angående denne forsinkelse fra bankens side ved frigivelse af               beløb på din konto.

6.7.     Selve betalingen til Gorm´s Food & Catering ApS gennemføres først når Produktet købes.

7.          Immaterielle rettigheder

7.1.     Medmindre andet fremgår, tilhører ophavsretten og andre immaterielle rettigheder på denne Hjemmeside og det materiale, der offentliggøres på den (herunder bl.a. fotografier og grafiske billeder) Gorm’s Administration eller Gorm´s Food & Catering ApS. Sådant materiale er                       beskyttet af dansk- samt international lovgivning vedrørende immaterielle rettigheder, og alle rettigheder forbeholdes.

7.2.     Du må gerne oprette et link til Hjemmesiden – www.gormscatering.dk – forudsat at det sker forsvarligt og lovligt og på en måde, så det ikke skader vores omdømme.

7.3.     Du må derimod ikke linke til Hjemmesiden fra andre hjemmesider, der ikke tilhører dig med mindre den anden hjemmeside eksplicit tillader dette. Samtidig må du ikke linke til vores hjemmeside på en måde, der antyder en forbindelse med, eller godkendelse fra os, hvis en sådan               ikke eksisterer.

8.          Sikkerhed

8.1.     Overførsel af oplysninger via internettet er ikke fuldstændig sikkert. Selv om vi træffer foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du overfører til Hjemmesiden. Enhver overførsel sker for egen risiko.

9.          Ansvar samt ansvarsfraskrivelser

9.1.     Ved at få adgang til Hjemmesiden og bestille vores Produkter accepterer du, at vi, i så vid udstrækning som loven tillader det, fraviger alle garantier, betingelser og vilkår vedrørende Hjemmesiden og vores ydelser som ellers måtte have fulgt af lovgivningen.

9.2.     Vi tilstræber os på, at Hjemmesiden indeholder præcise oplysninger, navne, beskrivelser, priser og varme- og allergiadvarsler og andre informationer, men vi kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst allergiske reaktioner mv. som måtte fremkomme efter berøring af eller                        indtagelsen af vores Produkter. Hvis du er i tvivl om forhold relaterende sig til allergi mv. eller indholdet af en Ordre, bør du før afgivelse af en bestilling kontakte Gorm´s Food & Catering ApS med henblik på afklaring heraf.

9.3.     Vores ansvar overfor dig vedrørende alle tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med vores ydelser eller Hjemmesiden, både erstatning i kontrakt, skadevoldende handlinger og herunder uagtsomme handlinger, manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden                       måde, kan under ingen omstændigheder overstige værdien af din Ordre eller kroner 500, afhængigt af hvilket beløb, der er lavest.

10.       Force majeure

10.1.  Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol, herefter "Force Majeure".

10.2.  Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol.

10.3.  Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force Majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil dog gøre vores bedste for, hvis muligt, at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser kan                opfyldes på trods af Force Majeure-begivenheden.

11.       Skriftlig kommunikation

11.1.  Gældende lovgivning kræver, at noget af den information eller kommunikation vi sender til dig, skal være skriftlig. Når du bruger Hjemmesiden eller bestiller Produkter via Hjemmesiden, accepterer du, at kommunikation med os hovedsagelig foregår elektronisk. Vi vil kontakte dig pr.            e-mail eller give dig information ved at offentliggøre meddelelser på vores hjemmeside. Du accepterer denne elektroniske kommunikationsmåde, og du anerkender, at alle kontrakter og meddelelser og al information og anden kommunikation, du får fra os elektronisk, overholder                  alle juridiske krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

12.       Yderligere vilkår

12.1.  Alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik [link]. Du bør læse vores Privatlivspolitik, som er en del af disse Hjemmesidevilkår.

12.2.  Hvis dele af Hjemmesidevilkårene rammes af ugyldighed, ulovlighed eller i øvrigt bliver uden retskraft, skal det kun ramme det pågældende vilkår, betingelse eller bestemmelse, og de øvrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold i videst mulig omfang.

12.3.  Disse Hjemmesidevilkår og ethvert dokument, hvortil der udtrykkeligt henvises i dem, udgør den samlede aftale mellem dig og os og erstatter alle tidligere drøftelser, korrespondance, forhandlinger, ordninger, forståelse eller aftaler mellem dig og os.

12.4.  Overskrifterne i disse Hjemmesidevilkår er udelukkende indsat for overskuelighedens skyld og skal ikke påvirke fortolkningen af disse.

13.       Lovvalg og værneting

13.1.  Nærværende Hjemmesidevilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Hjemmesidevilkår, er underlagt de danske domstole.